CHOOSE YOUR LANGUAGE:
CHOOSE YOUR CURRENCY:

Ergobaby Omni 全阶段型四式360婴儿揹带 -黑白格子

  
  Recommended Age: 0 months - 4 years
RELATED PRODUCTS

Omni 全阶段型四式360婴儿揹带设计适合所有人。以舒适及易用的设计概念, 打造全能的Ergobaby婴儿揹带。提供全方位揹负姿势,让你快速地更换姿势让宝宝面朝内或面朝外,不论婴儿或幼儿(7-45 磅)都能轻鬆转换, 毋需配合婴儿护垫使用。 配备腰部支撑及加强肩带护垫, 保持宝宝于M字型姿势,令婴儿髋部健康, 让你和宝宝有意想不到的舒适。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Our product #: 186070